Kirjoittajat

Blogin ylläpitäjät ovat terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisia ja tutkijoita.  Heitä yhdistävät kiinnostus täydentäviin terveysnäkemyksiin ja halu avoimeen, ajankohtaiseen ja asialliseen keskusteluun.

Kirjoituksia voi tarjota julkaistavaksi. Ne voivat olla tutkittuun tai muutoin pätevään tietoon nojaavia kirjoituksia tai raportteja ihmisten omista täydentäviä hoitoja koskevista kokemuksista.  Yhteydenotot: cam.tutkijaverkosto@gmail.com

Blogia ylläpitävät:

Aarva Pauliina, yhteiskuntatieteiden tohtori, terveyden edistämisen dosentti

Helin Kaija, terveystieteiden tohtori